Home / Sex chat portland oregon text / Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol

Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol

Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mehiko (Bagong Mehiko).

Naging pormal na Kolonya ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 nang italaga ni Haring Philip II (nanungkulan bilang hari ng Espanya mula 1556 hanggang 1598 Noong 1571, pinili ni Legazpi ang Maynila upang maging kabisera ng kolonya.

Ano ang tawag sa lokal na pamahalaang panlalawigan ?

Ang sentro ng kolonyang pamahalaan ay nasa Maynila na namamahala sa mga lokal na pamahalaan .

Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pananakop maliban sa isa. upang maipalaganap ang pananampalatayang Kristiyanismo D.

Malawak ang pagbabagong pampamahalaan ang naganap sa Pilipinas nang dumating ang mga Espanyol . upang ipalaganap ang pakikipagkaibigan sa ibang bansa C. Bilang pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa, may mga pagkakataong inaabuso rin ng mga gobernador-sibil ang kanyang kapangyarihan kaya’t nagpadala ang hari ng mekanismo na magsiyasat sa mga katiwalian.

533 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*